Statliga tjänster till företag

I de lappländska kommunerna finns flera statliga områdes- och lokala administrationsenheter, som erbjuder rådgivning-, finansiering-, och konsulttjänster till företagare. Arbetsförmedlingen i Lappland, Sea Lapland skattekontor och Tullen har lokala kontor i Tornio. Mer information om olika konsulttjänster får du genom länkarna: