Näringslivsenheterna i Sea Lapland

Näringslivsbolagen som finns i Sea Lapland ger rådgivning vid företagsstart, företagsetableringar och andra frågor kring företagande. Näringslivskontoren/bolagen ger även investeringsstöd.

Här nedan hitar du de olika närigslivskontoren som finns i Sea-Lapland.

Kemi

Tornio

Keminmaa

 

Tervola

Simo