Internationalisering i Nordkalotten- Sea Lapland är en logistisk nod

Sea Lappland har ett utmärkt logistiskt läge, speciellt mot Norra Sverige och Norge, samt mot nordvästra Ryssland.

Nord-, Norge och Sverige och finska Lapplands investeringar har värderats till ca 28,3 miljarder €/år.

Investeringarna gäller främst industri, gruva, olja-, och gasindustrin, vindkraft, kärnkraft samt trafikförbindelser.

Murmansk och Arkhangelsk områdets investeringar är ca 7,7 Mrd € under åren 2016-2020. Det finns även potential i bygg investeringar i Norra- Norge och Sverige.

Mer information om export och finansiering, företagsetableringar till målgruppsmarknader mm, får du genom följande länkar. 

  • Ely-keskus Närings-, trafik och miljöcentralen
  • Team Finland  Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder företag internationaliseringstjänster. Nätverket strävar efter att erbjuda företag en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering.
  • Yritys-Suomi Företagsfinland 
  • Pohjois-Kalotin rajaneuvonta Norkalottens gränstjänst
  • Finnvera  Finnvera erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker.
  • Tekes   Buiness Finalnd

Kommunerna i Sea Lapland är med i olika intrenationella samarbetsorganisationer, där det finns samverkansparter från Finland, Sverige, Norge och Ryssland. HaparandaTornios gemensamma samarbetsorgan heter Provincia Bothniensis som grundades år 1987.