Internationalization

Sea Lapland is a logistic center

 

Meri-Lapin alueen logistinen sijainti on erinomainen suhteessa Pohjois-Kalotin erityisesti Pohjois-Ruotsin ja -Norjan sekä myös Luoteis-Venäjän suuntaan. Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin ja Suomen Lapin investoinnit on arvioitu olevan noin 28,3 mljardia Euroa vuosina. Investoinnit painottuvat teollisuuteen, kaivosteollisuuteen, öljyyn ja kaasuteollisuuteen, tuulivoimaan ja ydinvoimaan sekä liikenneyhteyksiin.  Murmanskin ja Arkangelin alueen investoinnit ovat noin 7,7 Mrd Euroa vuosina 2016-2020. Myöskin rakentamisen potentiaali Pohjois-Ruotsissa ja - Norjassa on tällä hetkellä erittäin merkittävä.

Viennin käynnistämiseen ja rahoitukseen, yrityksen etabloitumiseen kohdemarkkinoille  ym. kansainvälisiin operaatioihin saat informaatiota esim. seuraavien linkkien kautta:  

Meri-Lapin kunnat ovat mukana useissa kansainvälisissä yhteistyöorganisaatioissa, joissa on mukana yhteistyötahoja Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä.TornioHaparanda kaksoiskaupungin yhteinen rajayhteistyöorganisaatio on vuonna 1987 perustettu Provincia Bothniensis – ”Provinssi”.