STATISTIK

 

 

 

http://www.stat.fi/tup/kunnat/kuntatiedot/851.html

 

http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/djupdykning-i-kommunstatistik/