Lähellä tuotettua ruokaa

Maatalous web

Meri-Lapin alue mukaan lukien Ylitornion kunta tuottaa merkittävän osan Lapin maito- ja lihatuotannosta. Meri-Lapissa on 99 maitotilaa, jotka tuottivat 45 milj. litraa maitoa vuonna 2018 eli 50 % koko Lapin tuotannon määrästä. Lihakarjaa kasvattavia tiloja on 44, joiden tuotanto on 1,7 milj. kg eli noin 55 % maakunnan koko lihan tuotantomäärästä.

Lappiin tuodaan ruokaa vuosittain noin 444 miljoonan euron edestä ja vain noin 10 % Lapissa kulutetusta ruoasta tuotetaan Lapissa. Maakunnan lähiruoan tuotannossa on merkittävää kasvupotentiaalia. Kehittämiskeskus edistää toimenpiteitä, joilla vaikutetaan lähiruoan tuotannon ja omavaraisuuden lisäämiseen. Meri-Lapissa toimii REKO-lähiruokarinki, jonka tavoitteena on tuottajien ja kuluttajien yhteensaattaminen. Meri-Lapin REKO:lla on ryhmä Facebookissa.

Lahiruoka2 web