Edunvalvonta web

Kehittämiskeskuksen tavoitteina ovat alueen edunvalvonta, kilpailukyvyn, vetovoimaisuuden ja uusien työpaikkojen lisääminen. Edunvalvonnan toimenpiteillä vahvistetaan Meri-Lapin asemaa Pohjois-Suomen ja maakunnan kilpailukykyisenä maakuntakeskuksena ja vetovoimaisena kasvukeskuksena ja keskeisenä osana Perämerenkaaren runsaan 700 000 asukkaan yhteistoiminta-aluetta.

Edunvalvonnan keskeisiä toimenpiteitä alueella:

- Alueen suurteollisuuden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn turvaaminen

- Alueelle tärkeiden hankkeiden ja keskeisten edunvalvonta-asioiden  toteuttamisesta valtioneuvoston, kansanedustajien, Lapin liiton, valtion ja maakuntahallinnon viranhaltijoiden ja elinkeinoelämän edustajien kanssa neuvotteleminen
- Kärkiklustereiden toimintaedellytysten luominen ja varmistaminen alueella
- Meri-Lapin alueen markkinointi sisäisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
- Kansainvälisten ja kansallisten rahoituskanavien hyödyntämisen tehostaminen jäsenkunnissa, alueen kehittäjäorganisaatioissa sekä yrityksissä
- Yhteistyö Lapin liiton, muiden seutukuntien, Oulunkaaren kuntayhtymän, Oulun seudun ja muiden Perämerenkaaren seutukuntien sekä Tornionlaakson neuvoston kanssa.
- Kemin ja Tornion kaupunginjohtajat osallistuvat Arctic Council edunvalvontaa Arctic Mayors’ toiminnan kautta

 

Meri-Lapin saavutettavuus
Meri-Lapin saavutettavuus
Digitalisaatio
Digitalisaatio
Meri-Lapin sote-palvelut
Meri-Lapin sote-palvelut