Vesivoimalaitosten kiinteistövero

Hallituksen lakiluonnoksen mukaan voimalaitosten kiinteistöveroa esitetään siirrettäväksi osittain verotulojen tasaukseen. Vesivoimalaitoksista maksettavia kiinteistöveroja ei tule siirtää edes osittain verotulojen tasaukseen. Meri-Lapin seutukunta vastustaa suunniteltua muutosta, koska muutos vähentäisi huomattavasti voimalaitosten haitoista johtuvia korvauksia. Voimalaitoksista maksettavia kiinteistöveroja ei tule siirtää edes osittain verotulojen tasaukseen.

Voimalaitosten kiinteistöverohyödyn jakaminen laajemmalle alueelle kuin voimalaitosten sijaintipaikkakunnille ei ole perusteltua. Hallituksen lakiluonnoksen mukaan voimalaitosten kiinteistöveron tuotto jakaantuisi alueille, jotka eivät ole voimalaitosten vaikutusalueella. Vesivoimalaitoskunnissa säännöstelystä aiheutuneet haitat ovat huomattavat ja haittojen korjaamisesta aiheutuu merkittäviä kustannuksia. Lainsäätäjän tarkoituksena on alun perin ollut turvata voimalaitoskuntien taloudellista asemaa pysyvällä järjestelyllä (Kiinteistöverolaki 14 §). Tämä menettely tukee sitä näkemystä, että voimalaitosten sijaintikunnille on haluttu periaatteellisesti turvata taloudellinen hyöty kaikissa tilanteissa menetelmästä riippumatta.