Tuulivoiman kiinteistöverotus

Tuulivoimala

Tuulivoimaloiden kiinteistöverotus tulee saattaa voimalaitosveron piiriin siten, että verotus toteutuu tuulipuiston voimaloiden yhteistehon perusteella nykyisen verotustavan eli yksittäisten voimaloiden tehon sijaan. 

Kunnat saavat tuulivoimasta tuloa käytännössä vain kiinteistöveron muodossa. Samalla alueilla sijaitsevia tuulivoimaloita verotetaan verohallinnon nykyisen ohjeen mukaisina yksittäisinä tuulivoimaloina yleisellä kiinteistöveroprosentilla. Kuntien saama kiinteistöveron määrä yli kaksinkertaistuisi, mikäli tuulivoimapuisto määriteltäisiin siten, että tuulivoimaloiden osalta laskettaisiin esim. samaan muuntoasemaan kytkettyjen tuulivoimaloiden yhteisteho. Samalla alueella sijaitsevien tuulivoimaloiden yhteistehon ylittäessä 10 MVA niitä verotettaisiin voimalaitosprosentin (3,10 %) mukaan.