Kemin sataman syventäminen 12 metriin

Kemin sataman rooli korostuu koko Lapin alueen teollisuuden vientisatamana, kaivosten mineraalien kuljetusväylänä sekä myöskin Kemin Bio-diesel laitoksen raaka-aineiden kuljetusväylänä.  Kemin sataman sijainti on optimaalinen Lapin malmivirtojen kuljetus-tehokkuuden ja ympäristövaikutustenkin kannalta. Kemin sataman syventäminen 12 metriin nykyisestä 10 metristä mahdollistaa laivojen kuljetuskapasiteetin kaksinkertaistamista, jolla on ratkaiseva merkitys malmivirtojen kuljetustalouteen ja siten sataman valintaan. Liikenneviraston mukaan Kemin sataman investointi on noin 21,2 miljoonaa euroa. 

Kannanotto: Ympäristövaikutusten arviointiselostus - Oulun meriväylän syventäminen