Kemin merivartioaseman säilyttäminen

Kemin, Kalajoen ja Kaskisen merivartioasemat on suunniteltu lakkautettavaksi osana sisäministeriössä valmistelussa olevaa rajavartiolaitoksen 28 miljoonan euron vuosien 2013-2017 säästösuunnitelmaa.

Meri-Lapin kehittämiskeskus Meri-Lapin kuntien Kemin, Tornion, Keminmaan, Simon ja Tervolan sekä Ylitornion edustajana vastustaa suunniteltua Kemin merivartioaseman lakkauttamista. Kemin merivartioaseman pelastustehtäviä on ollut vuodessa noin 30 Meri-Lapin alueella. Kustannustehokkuudeltaan yksikkö kuuluu Suomen parhaisiin. 

Meripelastustoimintojen keskittäminen Haukiputaan Virpiniemeen tulee lisäämään partion matka- ja pelastusaikaa Meri-Lapin alueelle vähintään tunnilla, mikä vaarantaa alueen pelastus- ja valvontatoiminnan tehokkuuden. Lisäksi vesiliikenteen lieveilmiöt, kuten alkoholin väärinkäyttö vesillä sekä mm. pelastusliivien käytön laiminlyönti tulevat aseman lakkauttamisen myötä merkittävästi lisääntymään. Lisääntyneet onnettomuus-riskit tulevat myös näkymään onnettomuustilastoissa. Merivartio-aseman tehtäviin on kuulunut myös moottorikelkkaliikenteen valvonta talvisin sekä kalastuksen ja metsästyksen valvonta. Pelastustoiminnan ja valvonnan tehokkuus heikkenee oleellisesti Meri-Lapin aluevesillä, mikäli Kemin merivartioasema lakkautetaan. Kemin merivartioasema on myös tukenut rajavalvontaa Torniossa, kun maahanmuutto rajalla on ruuhkaantunut.

Säästösuunnitelman mukaan Kemin merivartioaseman neljä työntekijää siirtyisivät Virpiniemeen eli henkilökustannukset säilyisivät ennallaan. Säästöjä tavoitellaankin lähinnä Kemin Merivartioston Sairaalakadun kiinteistön vuokrakustannuksista. Saavutettavat vuokrakustannussäästöt ovat kuitenkin marginaalisia, pelastus- ja valvontatoiminnan tehokkuuden heikentymisen, sen myötä kasvavien onnettomuusriskien, lieveilmiöiden mm. alkoholin väärinkäytön ja pahimmillaan hukkumiskuolemien lisääntymiseen verrattuna. Valvonta- ja pelastustoiminnan työ- ja kustannustehokkuus tulisi myös selvästi heikentymään partioiden matka-aikojen pitenemisen Virpiniemestä Kemi-Tornioon sekä kasvavien polttoaine-kustannuksien vuoksi. Näin ollen merivartioaseman lakkauttamisen kokonaishyöty jää erittäin vähäiseksi. Samalla Meri-Lapin alueen pelastustoiminnan taso heikentyisi ja onnettomuusriskit lisääntyisivät merkittävästi.

Vaihtoehtona Kemin merivartioaseman lakkauttamiselle tulisikin kartoittaa edullisempia toimitilavaihtoehtoja Kemistä tai mahdollisesti tehostaa nykyisten toimitilojen käyttöä.