Kaidin Biodiesel-laitoksen edellyttämät tie- ja ratainvestoinnit

Biodiesel-laitoksen puunkäytön arvioidaan olevan noin 2 miljoonaa m3, mikä merkitsee päivittäin noin 160 täysperärekallisen puutavarakuljetuksia korjuualueelta laitokselle. Tämän materiaalivirran tehokas liikenne edellyttää seuraavia kehitystoimenpiteitä ja investointeja:

  • satamaan ja Biodiesel-laitokselle johtavan Ajoksentien kehityssuunnitelmaa ja toteutusta
  • junaradan keskustan ratapihalta Ajoksen satamaan: radan sähköistys, perusparannus ja radan alkuosan linjausvaihtoehdot.
  • raidepiston Kaidin tontille Ajoksessa
  • lisäksi puunkorjuualueiden tieverkon parantamiseen tarvittavat investoinnit