Meri-Lapin keskeiset edunvalvonta-asiat

Meri-Lapin alue sijaitsee Euroopan pohjoisimman suurteollisuuden keskittymän, Perämeren kaaren keskiössä ja on sen ja Lapin logistinen keskus. Alueen vienti muodostaa noin 8 % koko Suomen viennistä. Outokumpu Oy, Stora Enso ja Metsä-Group työllistävät suoraan noin 4 000 työntekijää ja tehtaiden toiminta vaikuttaa välillisesti noin 25 000 työpaikkaan.

Meri-Lapin investoinnit

Alueella on käynnistynyt ja käynnistymässä merkittäviä teollisuuden ja matkailun investointeja, yhteensä noin 1,5 miljardia €: 

 • Kaidin biodiesellaitos Kemiin, jonka investoinnin arvo on noin 1,0 miljardia €. Pelkästään rakennusaikana Kaidin biodiesel -hanke työllistämisvaikutus on noin 4 000 henkilötyövuotta ja tuotannossa työllistyy noin 150 henkilöä sekä kolmin-nelinkertainen määrä puunkorjuu- ja kuljetusketjun osalta
 • Nesteytetyn LNG-kaasun terminaali rakennetaan Tornioon Outokummun tehdasalueelle. Investoinnin arvo on noin 110 milj. €
 • Barents Center investointi Haaparanta/ Tornioon käsittää hotellin, monitoimihallin, koulun ja kauppakeskuksen. 
 • Simoon ja Kemin Ajokseen rakennetaan toista sataa tuulivoimalaa. Investointien arvo on yhteensä noin 170 milj. €

Koko seudun kokonaismatkailutulo on selvässä kasvussa ja oli arvoltaan noin 63 milj. € vuonna 2014 matkailuselvityksen mukaan. Kemin Matkailu Oy investoi ja laajentaa toimintaansa ja Meri-Lapin Matkailu Oy on kehittänyt alueen matkailuverkostoa ja matkailutoimijoiden tuotekonseptointia sekä käynnistänyt verkkokauppa-alustan.

Meri-Lapin keskeiset edunvalvonta-asiat

Meri-Lapin alueen keskeiset edunvalvonta-asiat sen elinkeinoelämän, teollisuuden  matkailun edellytysten sekä asukkaiden palveluiden turvaamiseksi ovat seuraavat:

 • Kaidin biodiesel -laitoksen tontin ja sataman välittömään läheisyyteen on tehtävä laitoksen edellyttämät tie- ja rautatieinvestoinnit
 • Kemi-Tornion lentoliikenteen kehittäminen
 • Kemin sataman syventäminen 12 metriin Laurila-Tornion radan sähköistäminen
 • Tuulivoiman kiinteistöverotus
 • Vesivoimalaitosten kiinteistövero
 • Sosiaali ja terveydenhuollon palvelut Meri-Lapin alueella
 • Koulutuspaikkojen turvaaminen Meri-Lapin alueella
 • Kemin aseman ratapihan turvallisuuden parantaminen
 • Kemin merivartioston toiminnan jatkuminen Kemissä