Meri-Lapin matkailun ja saavutettavuuden älykkäät ratkaisut

1.4.2015-31.5.2017

Hankkeen tavoite on vahvistaa Meri-Lapin pk-matkailuyritysten kilpailukykyä luomalla uusia älykkäitä ratkaisuja ja toimintamalleja yritysten kehittymisen ja kasvamisen mahdollistamiseksi. Toimenpiteitä ovat matkaketjuja ja matkailupalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta parantavien älykkäiden ratkaisujen kehittäminen, digitaalisen markkinoinnin strategia ja sen toteutus, Meri-Lapin matkailuviestinnän suunnitelma ja Meri-Lapin matkailutulon selvitys. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 211 500 €, josta EU-rahoituksen osuus on 80 % (169 190 €).

Älyratkaisut

Hankkeessa on perustettu Visit Sea Lapland Facebook ja Instagram-sivut ja Youtube-kanava, joita myös päivitetään ja hallinnoidaan. Hankkeessa tuotetut Meri-Lappia kuvaavat videot löytyvät VisitSeaLapland youtube-kanavalta.

Meri-Lappi-sovellus

Meri-Lappi sovelluksen tarkoitus on kertoa käyttäjälleen vinkkejä siitä, mitä lähiympäristössä voi tehdä. Sovelluksen tekee erityiseksi, että se hyödyntää ensimmäisten joukossa koko Suomessa Beacon-tekniikkaa (suom. Majakka).Beaconit ovat pieniä bluetooth laitteita, jotka lähettävät signaalia ympäristössään noin 50 metrin matkalle.

Kesäkuussa 2016 julkaistiin sovelluksen iPhone-versio, joka on ladattavissa app storesta. Sovelluksen versio 1.1. julkaistiin 17.11.2016 myös  Android-puhelimiin, joka on ladattavissa Play kaupassa. Se on Suomessa ensimmäinen asiakaskäytössä oleva beacon/majakka-sovellus, joka käyttää Googlen Nearby Notification -tekniikkaa.

Käytännössä Beacon kohteissa tulee ilmoituksia matkailuvinkeistä puhelimeen jo ennen sovelluksen lataamista. Käyttäjä saa ilmoituksen lukitulle näytölle lähestyessään majakkaa, joita on sijoitettu eri puolille Meri-Lappia. Ilmoituksesta voi avata sovelluksen, jossa tarjotaan lisätietoa kohteesta, jossa käyttäjä on ja ehdotetaan, mitä muuta Meri-Lapissa voisi tehdä ja viipyä pitempään. Sovelluksen toivotaan palvelevan myös merilappilaisia ja rohkaisevan lähialuematkailuun.

Sovellusta kehitetään aktiivisesti hankkeen aikana ja kehittämisen tueksi toivotaan palautetta käyttäjiltä. Keväällä 2017 lisätään 10 uutta kohdetta. Hankkeessa myös suunnitellaan pohjaa sille, miten sovellusta kehitetään hankkeen jälkeen. Sovellusta tulee jatkossa hallinnoimaan Meri-Lapin Matkailu Oy.   

Sovellus on tehty Meri-Lapin kehittämiskeskuksen hallinnoimassa Meri-Lapin matkailun ja saavutettavuuden älykkäät ratkaisut hankkeessa ja sen on rakentanut torniolainen digiyrittäjä Mikko Manninen Koivu Interactive toimistosta. Sovelluksen on tarkoitus pilotoida älykkäiden ratkaisujen tulevaisuuden mahdollisuuksia ja avata uusia polkuja ja ideoita tekniikan käyttöön. Mobiililaitteiden hyödyntämisessä tämä tarkoittaa, esim. sijainnin automaattista hyödyntämistä ja sisällön reaaliaikaista tarjoamista. Matkailutiedon etsimistä helpotetaan ja nopeutetaan digitekniikan avulla.

Viestejä lähtee vain niille, jotka ovat sovelluksen ladanneet ja luvan antaneet asentamisen yhteydessä. Käyttäjien liikkeitä ei seurata. Sovellusta voi käyttää myös Meri-Lapin sekä majakoiden vaikutusalueen ulkopuolella ja tutustua Meri-Lappiin sen avulla.

Näin testaat sovellusta:
- Lataa SeaLapland app sovellus App Storesta tai Play Storesta. Sovellus löytyy myös hakusanalla Meri-Lappi. Anna sovellukselle sen pyytämät luvat ja kytke Bluetooth päälle.
- Ilmoituksia tulee yhden kerran, kun majakan lähelle saapuu. Jos haluat testata uudelleen, sulje sovellus.
- Sovellusta voi testata vaikkapa Kemin Kulttuurikeskuksessa, Kemi-Tornion lentoasemalla ja HaparandaTornio matkakeskuksessa. Kohteita on yhteensä kymmenen.
- Kun sovellus lähettää ilmoituksen lukitulle näytölle, liu’uta sitä oikealle ja pääset sovelluksen lähettämään sisältöön.

Kaikki palaute sovelluksesta on tervetullutta. Palautetta voi lähettää osoitteisiin jenni.iisakka@meri-lappi.fi ja mikko.manninen@koivuinteractive.com

Logot