Haemme projektipäällikköä

Meri-Lapin matkailu on ollut viime vuosien aikana erittäin hyvällä kasvu-uralla. Kehityksen tulokset ovat nähtävissä Meri-Lapin matkailutulon, matkailuun suuntautuvien investointien sekä erilaisia matkailupalveluja tarjoavien yritysten määrän selvänä kasvuna. Meri-Lapissa on Kemin matkailu Oy:n ympärivuotisen Lumilinnan lisäksi useita hotellihankkeita, jotka toteutuessaan merkitsevät lähes 600 uutta vuodepaikkaa. Meri-Lapin Matkailu Oy:lla, joka toimii alueen matkailun kehittämisorganisaationa, on myös ollut tärkeä merkitys seudun matkailuverkoston, markkinoinnin ja matkailupalvelujen tuotteistamisen edistämisessä.

Haemme Sea Lapland Tourism as all year round Service (TaaS)-hankkeeseen projektipäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.4.2019-31.3.2021.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Meri-Lapin matkailun ympärivuotisuutta uusien matkailumarkkinoiden, risteilymatkailun ja digitaaliratkaisujen kehittämisen avulla.

Edellytämme tulevalta projektipäälliköltä

• kokemusta matkailualasta, matkailutuotteiden kehittämisestä sekä matkailumarkkinoinnista ja -myynnistä sekä aiempaa kokemusta hankkeiden hallinnoimisesta
• tehtävään soveltuvaa ylemmän asteen koulutusta
• digitaalijärjestelmien tuntemusta
• yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja aktiivista työotetta
• nopeaa oppimiskykyä ja kykyä kehittää uusia ratkaisuja
• sujuvaa suomen- ja englanninkielen taitoa, ruotsin kielen taito katsotaan eduksi

Projektipäällikön tehtäviin kuuluvat

• hankkeen hallinnointi, konsulttien työn etenemisen valvonta ja hankkeen eri osa-alueiden tulosten arviointi yhdessä ohjausryhmän kanssa.
• ostopalveluina hankittavien kohde- ja risteilymarkkina-analyysien kilpailutus sekä konsulttien työn ohjaus
• kehittää analyysien perusteella uusia kohdemarkkinoita palveleva matkailun konsepti ja tuoteportfolio sekä jalkauttaa suunnitellut toimenpiteet matkailuyrityksiin
• yhteistyö ja linkkinä toimiminen konsulttien ja paikallisten toimijoiden välillä, mm. digitaalijärjestelmien yhteissuunnittelu konsulttien kanssa.
• projektityön linkittäminen osaksi alueen elinkeinoelämän kehitystoimintaa
• sisäinen ja ulkoinen viestintä

Työ edellyttää oman auton käyttöä ja liikkumista alueella. Työpaikka sijaitsee Torniossa.

Hakemus palkkatoivomuksineen ja ansioluettelo pyydetään lähettämään sähköpostilla: markku.hukkanen@meri-lappi.fi 3.3.2019 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa seutupäällikkö Markku Hukkanen 044 978 79 36.

 EU logot vierekkaein iso