MERI-LAPIN investoinnit ja keskeiset aluekehitykseen vaikuttavat asiat (linkki)